Promocje i okazje:

Ciepła ramka

Okna + Rolety

Wycena i pomiar GRATIS

Zapytaj o ofertę specjalną

...

ciepła-ramka-w-oknachCiepła ramka dystansowa GRATIS!

Dotychczas powszechnie stosowane aluminiowe ramki dystansowe, element niezbędny w szybie zespolonej, przy lepszych wartościach współczynników przewodzenia ciepła ram okiennych i przeszkleń okazał się słabym punktem konstrukcji szyby zespolonej. Aluminium ma znacznie większą zdolność przewodzenia ciepła niż pozostałe części składowe okien. Ramka aluminiowa na obrzeżu szyby jest więc ostatnią drogą nadmiernego przenikania ciepła z pomieszczenia na zewnątrz. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie coraz ramki dystansowej - zwanej "ciepłą ramką, wykonanej ze złożonego materiału izolacyjnego lub stali szlachetnej".

Zastosowanie "ciepłej ramki" polepsza izolację termiczną na brzegach, co powoduje podwyższenie temperatury szyb w tym obszarze i obniża ryzyko występowania tam czasowej kondensacji pary wodnej. W efekcie dopuszczalna względna wilgotność powietrza, przy której w danych warunkach wykrapla się para wodna na powierzchni szyby może być dzięki zastosowaniu "ciepłej ramki" wyższa o ok. 10-15% bez obawy wystąpienia kondensacji pary wodnej.

Naroża gięte
Jednym z istotnych kryteriów branych pod uwagę przy ocenie szyb zespolonych jest również ich szczelność, zarówno przed wnikaniem wilgoci do wnętrza szyby, jak i stratą gazu, którym wypełnione są szyby dla poprawienia parametrów termicznych czy dźwiękochłonnych.

Aby zapewnić te najwyższe parametry, ciepła ramka dystansowa zastosowana w szybach zespolonych nie powinna być cięta i łączona w narożach za pomocą łączników ciepła-ramka-giętaplastikowych. Taki sposób formowania ramki wpływa bowiem na obniżenie szczelności szyby co może powodować szybszą ucieczkę gazu szlachetnego zawartego w przestrzeni międzyszybowej powodując z kolei pogorszenie izolacyjności cieplnej, co niweczy zyski z tytułu zastosowania ciepłej ramki. Słabe punkty jakimi są naroża szyby zespolonej wykonane z ramek przycinanych eliminuje się stosując ramki gięte w narożach, co jest jednym z podstawowych rozwiązań w kierunku stworzenia wyrobu o najwyższych parametrach jakościowych.

Zalety

Oferując swoim klientom ciepłą ramkę dystansową Grupa Press- Glas ma na uwadze następujące korzyści: - oszczędność energii przez redukcję mostka termicznego, - ograniczenie ryzyka kondensacji pary wodnej na obrzeżach szyby, - szerokie możliwości zastosowania, - bezproblemowy montaż szprosów, - właściwości mechaniczne analogiczne jak w przypadku ramki aluminiowej.